DYREKCJA:

mgr Katarzyna Kosińska

NAUCZYCIELKI

 1. mgr Anna Kwiatkowska
 2. mgr Krystyna Mionskowska
 3. mgr Katarzyna Szymańska
 4. mgr Nadzieja Rutkowska
 5. mgr Dorota Pyra
 6. mgr Krystiana Cieślińska
 7. mgr Marta Dudzińska
 8. mgr Angelika Gruszecka

POMOC NAUCZYCIELKI /NIANIA/

        Paulina Zielska 

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

 1. Beata Majkowska - Palubicka
 2. Marzena Sarnowska
 3. Maria Kowalska
 4. Ewa Lisius
 5. Teresa Dobrowicka
 6. Agnieszka Halman
 7. Krystyna Walczak