Dziś Pszczółki wybrały się do Sali Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku. Przedszkolaki poznały pracę strażaka oraz wyposażenie pojazdów pożarniczych. Na czas zajęć Pszczółki zostały strażakami. Funkcjonariusze PSP tłumaczyli dzieciom, jak niebezpiecznym zjawiskiem jest pożar, omawiali prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia. Dzieci utrwalały znajomość numeru alarmowego oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Dowiedziały się, jak udzielić pomocy osobie, której odzież zapłonęła. Z wypiekami na twarzy gasiły pożar - oczywiście w sytuacji kontrolowanej :)