RYTM DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH (3, 4 – letnich)

06.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań i tematycznych; działania i zabawy z zespołem dzieci lub indywidualne; czynności porządkowe; ćwiczenia poranne; czynności opiekuńcze; zabawy swobodne; tworzenie okazji do wymiany informacji; rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Obowiązkowe zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne: kształtowanie sprawności fizycznej, przestrzeganie reguł zabaw.

08.00 - 08.15 Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczne; czynności samoobsługowe; pogadanki – kształcenie zasad dobrego wychowania; wyrabianie wzorowych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

08.15 – 08.45 ŚNIADANIE

08.45 - 09.00 Czynności higieniczno - porządkowe

09.00 - 09.25 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego; zajęcia i zabawy edukacyjne; zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i programów własnych nauczycieli Przedszkola nr59 dopuszczonych do realizacji w placówce.

09.25 - 10.00 Gry i zabawy ruchowe w sali przedszkolnej, w sali gimnastycznej lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy wg inwencji dzieci; kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.

10.00 – 10.15 DRUGIE ŚNIADANIE

10.15 – 11.10 Zabawy; gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka; zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym; spacery; wycieczki; wyjścia do ośrodków kultury; obserwacje przyrodnicze; zajęcia sportowe; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania; podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych; wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.10 – 11.30 Przygotowanie do obiadu; czynności higieniczne; czynności samoobsługowe; pogadanki – kształcenie zasad dobrego wychowania; wyrabianie wzorowych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

11.30 – 12.00 OBIAD – PIERWSZE DANIE I DRUGIE DANIE

12.00 – 13.40 Relaks poobiedni: kontakt z żywym słowem, słuchanie muzyki instrumentalnej, kołysanek; zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz odprężające. Dzieci w grupie „Biedronki” – odpoczynek na leżakach.

13.40 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczne; czynności samoobsługowe; systematyczne pełnienie dyżurów; pogadanki – kształcenie zasad dobrego wychowania; wyrabianie wzorowych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

14.00 – 14.30 PODWIECZOREK

14.30 – 16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe; ćwiczenia słownikowe; praca wyrównawcza, indywidualna; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; prace porządkowe; tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; rozmowy indywidualne; kontakty z rodzicami; rozchodzenie się dzieci.

16.00 - 17.00 Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci.


RYTM DNIA DLA DZIECI STARSZYCH (5, 6 – letnich)

06.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań i tematycznych; działania i zabawy z zespołem dzieci lub indywidualne; czynności porządkowe; ćwiczenia poranne; czynności opiekuńcze; zabawy swobodne; tworzenie okazji do wymiany informacji; rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Obowiązkowe zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne: kształtowanie sprawności fizycznej, przestrzeganie reguł zabaw.

08.00 - 08.15 Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczne; czynności samoobsługowe; systematyczne pełnienie dyżurów; pogadanki – kształcenie zasad dobrego wychowania; wyrabianie wzorowych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

08.15 - 08.45 ŚNIADANIE

08.45 - 09.00 Czynności higieniczno- porządkowe.

09.00 - 10.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego; zajęcia i zabawy edukacyjne; zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i programów własnych nauczycieli Przedszkola nr 59 dopuszczonych do realizacji w placówce; systematyczne pełnienie dyżurów.

10.30 – 10.40 DRUGIE ŚNIADANIE

10.40 – 11.45 Zabawy; gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka; zabawy  organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym; spacery; wycieczki; wyjścia do ośrodków kultury; obserwacje przyrodnicze; zajęcia sportowe; pomocnicze prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania; podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych; wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu; czynności higieniczne; czynności samoobsługowe; systematyczne pełnienie dyżurów; pogadanki – kształcenie zasad dobrego wychowania; wyrabianie wzorowych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

12.00 – 12.30 OBIAD – PIERWSZE DANIE I DRUGIE DANIE

12.30 – 12.45 Kwadrans na relaks poobiedni: kontakt z żywym słowem, słuchanie audycji i słuchowisk; zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz odprężające.

12.45 – 13.45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu; spacery; ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych; zajęcia wspierające rozwój dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne; ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.; zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne; zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową; zabawy kołowe; działalność plastyczna i techniczna; muzykowanie. Zabawy wg inwencji dzieci; kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.

13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczne; czynności samoobsługowe; systematyczne pełnienie dyżurów; pogadanki – kształcenie zasad dobrego wychowania; wyrabianie wzorowych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

14.00 – 14.15 PODWIECZOREK

14.15 – 16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe; ćwiczenia słownikowe; praca wyrównawcza, indywidualna; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; prace porządkowe; tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; rozmowy indywidualne.

16.00 - 17.00 Rozchodzenie się dzieci-w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci.