Sprawozdania finansowe Przedszkola nr 59 są publikowane w BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.