Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4.