PRZEDSZKOLE współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 w Gdańsku

Zachęcamy rodziców do korzystania z poradni.