W marcu Pszczółki zakończyły cykl zajęć w ramach programu „Czterolistna Koniczynka”. Podczas zajęć dzieci rozmawiały na temat emocji, uświadamiały sobie, że wszystkie emocje są ważne. Wyrażały swoje emocje poprzez zabawy ruchowe, improwizacje przy muzyce i działania plastyczne.