Grupa I „Biedronki"

to dzieci 3-letnie. W grupie dbamy o miłą, ciepłą i życzliwą atmosferę. Dziecko tutaj czuje się szczęśliwe i bezpieczne. Bierze udział w ciekawych zajęciach dostosowanych do wieku i swoich możliwości. W tej grupie szczególnie zależy nam na tym, by dziecko opanowało czynności samoobsługowe jak również zasady zgodnego funkcjonowania w grupie. Troskliwa i fachowa opieka jest zapewniona przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę.