Grupa II „Żabki"

to dzieci 4-letnie, korzystają z wygodnej i jasnej sali, w której znajdują się kąciki zainteresowań z atrakcyjnymi zabawkami. Duża przestrzeń i odpowiednie ustawienie mebli zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę. „Żabki" poznają swoje prawa, obowiązki, uczą się współżycia i współdziałania z rówieśnikami. Dzieci rozwijają swoje umiejętności poprzez zajęcia plastyczne, techniczne, taniec, słuchanie muzyki i śpiew. Mają do dyspozycji salę gimnastyczną, na której odbywają się uroczystości przedszkolne, zajęcia gimnastyczne i korekcyjne oraz rytmika. Zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

„Szczęśliwe dziecko - to szczęśliwy dorosły. Nabawione dziecko - to kompetentny dorosły."