Grupa III „Motylki"

to dzieci 5-letnie, mają do dyspozycji salę wyposażoną w odpowiednie akcesoria sprzyjające rozwojowi dziecka. Znajdują się tu kąciki zabaw oraz miejsca przeznaczone do wypoczynku i pracy dydaktycznej. Dzieci spędzają mile czas w otoczeniu estetycznym i pełnym światła. Sala jest miejscem, gdzie dziecko może wyrażać swoją ekspresję ruchową, werbalną, plastyczną i techniczną, czego wyrazem są eksponowane w sali i w galerii przedszkolnej dziecięce prace artystyczne. Zajęcia prowadzone są grupowo i indywidualnie, w zależności od potrzeb.

„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi."