Grupa IV „Pszczółki”

to dzieci 5, 6-letnie, mają zapewnioną możliwość wspólnej zabawy w bezpiecznych i przyjaznych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Poprzez zabawę dzieci uczą się samodzielności i zaradności, nabywają umiejętności niezbędne w relacjach z innymi, zgłębiają wiedzę o otaczającym ich świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania oraz umiejętności istotne w edukacji szkolnej. W sytuacjach codziennych dzieci poznają wartości estetyczne, rozwijają umiejętności wyrażania siebie poprzez sztuki plastyczne, muzykę czy formy teatralne.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.”